Szkolenia z zakresu warunków zdrowotnych żywności i żywienia (HACCP, BMP, GHP)

HACCP, GMP, GHP - szkolenie kompleksowe

HACCP - analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli

GMP - dobre praktyki produkcyjne

GHP - dobre praktyki higieniczne

 

Created by PJK NET