Oferujemy:

  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów p-poż. w firmie;
  • sporządzenie i wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku;
  • monitoring i konsultacje związane z bezpieczeństwem pożarowym w firmie.

Ponadto służymy pomocą w sprawie zatrudnienia Inspektora ds. przeciwpożarowych.

Przypominamy:

Wszyscy pracodawcy muszą wyznaczać pracownika odpowiedzialnego m.in. za ewakuację i ochronę przeciwpożarową.

Należy spełnić nowe obowiązki bhp, które nakłada na pracodawców nowelizacja kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r., od 18 stycznia 2009 r. w każdej firmie, która zatrudnia choćby jednego podwładnego, pracodawca będzie musiał wyznaczyć podwładnych, którzy będą odpowiedzialni za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację z zakładu pracy oraz ochronę przeciwpożarową. Ci ostatni muszą mieć przynajmniej szkolenie okresowe BHP.

Created by PJK NET